תקציב אופק לשנים 2014-2015

לוגו אופקתקציב אופק לשנים 2014-2015, יעלה בעוד כשבועיים לאישור חברי אופק באסיפה הכללית של האגודה. התקציב מחולק לשניים, כאשר חלק אחד משקף את תוצאות פעילותה של אופק מתחילת שנת 2014 ועד היום, והחלק השני מהווה תחזית של הוצאות והכנסות אופק למחצית השנייה של שנת 2014, ולשנת 2015.

התקציב מכיל בתוכו תחזיות שונות, התחזיות וההנחות השונות המגולמות במסמך מבוססות כולן על נסיון העבר, על תכניותיה של אופק לעתיד, ועל הערכות הועד המנהל.

עם זאת, ישנן במסמך הערכות שהתממשותן תלוייה בגורמים נוספים, ובראש ובראשונה בהחלטות רגולטוריות שונות, ועל כן קשה יותר לחזות אם ומתי יוצאו לפועל.

התקציב משקף את הערכתה של אופק כי ניתן יהיה לבצע את תהליך פתיחת הבנק בהדרגה.

ההערכה היא שיהיה אפשרי לפתוח את הבנק עם מספר מוצרים, בהתבסס על גיוס מקדים של כ-15 אלף חברים. מספר זה עוד עשוי להשתנות, בעיקר בהתאם להחלטות רגולטוריות הנוגעות להון הראשוני שיידרש להקמת הבנק.

מקור גיוס ההון המרכזי של אופק כיום הוא מניות החברות הנרכשות על ידי הציבור.

במסמך מפורטת תחזית לגיוס חברים במהלך השנים 2014-2015.  ההנחה היא כי מספר החברים יעלה באופן הדרגתי בין רבעון לרבעון. כמו כן, לצד ההשקעה בגיוס החברים, אופק בוחנת גם אפשרות לגיוס הון ממקורות נוספים.

אופק מציינת במסמך כי עיקר הוצאותיה כיום מנותב לשלושה אפיקים מרכזיים.

הראשון- גיוס ושירות החברים, כולל בתוכו בין היתר הוצאות על המוקד הטלפוני לגיוס ושירות החברים, על חוגי בית ועל פרסום ויחסי ציבור.

השני- תפעול והנהלה כולל בתוכו בעיקר הוצאות על שכירות, על ביטוחים, על הנהלת חשבונות וכן על שכר הנהלה.

השלישי-המטות, מנותבות לתשלום לחברת הנאמנות, ללווי וייעוץ משפטי, לקשרים בינלאומיים ולשירות וקשרי חברים.

הבאת התקציב והדוחות הכספיים לאישור, נדרש עפ"י חוק, ומהווה מימוש של אחד העקרונות המרכזיים עליהם מתבססת האגודה - מעורבותם של חבריה בתהליכי קבלת ההחלטות.

בעוד שהדו"חות הכספיים מציגים את התנהלותה הכלכלית של אופק בעבר, התקציב משקף את התחזית לפעילותה של אופק בעתיד.

ההצבעה על התקציב והדוחות הכספיים, מאפשרת לחברי אופק לקחת חלק בעיצוב העתיד של האגודה, ולהעלות על נס את ערכי הדמוקרטיה והשקיפות המהווים בסיס מהותי לפעילותה של "אופק".

לעיון בתקציב ודף ההסבר אודותיו לחצו כאן: תקציב 'אופק' לשנים 2014-15

רוצה לשמוע עוד על אופק? השאר/י פרטים ונתקשר לספר לך הכל על הבנק בבעלות לקוחותיו: