מהו בנק בבעלות לקוחותיו?

מהו בנק בנק בבעלות לקוחותיו?

בנק בבעלות לקוחותיו הוא גוף פיננסי השייך לחבריו. החברים הם הבעלים והלקוחות של הבנק בעת ובעונה אחת. בנקים בבעלות לקוחותיהם הפועלים במודל קואופרטיבי נוהגים לספק לחבריהם מגוון שירותי בנקאות ופיננסים כגון הלוואות, פיקדונות, וחשבונות עובר ושב. הם  שונים מבנקים רגילים במבנה הארגוני שלהם, בכך שאין להם בעלי מניות חיצוניים או בעל שליטה, וכן ובמטרות ובערכים המנחים את עבודתם.

ככל הבנקים, גם בנקים בבעלות לקוחותיהם פועלים תחת פיקוחו של המפקח על הבנקים והם נדרשים לעמוד באמות המידה הבנקאיות אותן הוא מכתיב.

מהו קואופרטיב (סוג נפוץ של בנק בבעלות לקוחותיו)?

"התאגדות רצונית עצמאית של בני אדם למען הגשמת צרכיהם ושאיפותיהם הכלכליות החברתיות והתרבותיות, באמצעות מיזם עסקי שהוא בבעלותם המשותפת ובשליטתם הדמוקרטית". בנקים בבעלות לקוחותיהם מבוססים על ערכים של אחריות הדדית, עזרה הדדית, דמוקרטיה, שוויון, צדק חברתי וסולידריות". (מתוך הגדרת איגוד הקואופרציה הבינלאומי).

מאפייני הבנקאות במודל הקואופרטיבי:

"המטרה הראשית של הבנקים הקואופרטיביים היא לקדם את האינטרסים הכלכליים של החברים שהינם גם הלקוחות של הבנק. הבנקים הקואופרטיביים ישאפו לעשות זאת באמצעות הצעת מוצרים ושירותים איכותיים במחירים אטרקטיביים תוך התמקדות בצרכי לקוחותיהם. הבנקים הקואופרטיביים יפעלו תוך השפעה על תנאי המוצרים המוצעים בענף הבנקאות ותוך קידום של אינטגרציה כלכלית וחברתית של יחידים." (מתוך החזון והמטרות באתר הארגון האירופאי של הבנקים הקואופרטיביים European Association of Cooperative Banks)

איגוד הבנקים הקואופרטיביים הבינלאומי ICBA מצביע על מספר מאפיינים המשותפים לכלל הבנקים הקואופרטיבים:

●    עסקים בבעלות הלקוחות – בבנק הקואופרטיבי צרכי הלקוחות זהים לצרכי הבעלים שכן חברי הקואופרטיב הם לקוחות וגם בעלים, ולפיכך הבנק לא מחויב ל"מקסום רווחים" עבור בעל מניות חיצוני, אלא למתן השירות והמוצרים הטובים ביותר האפשריים.

●   שליטה דמוקרטית – אחד העקרונות המרכזיים העומדים בבסיסה של הבנקאות הקואופרטיבית הוא הדמוקרטיה. בנקים קואופרטיביים נשלטים על ידי החברים שמעצבים את העקרונות המהותיים שלאורם פועל הבנק, ובוחרים את הדירקטוריון באופן דמוקרטי על פי העקרון: "חבר אחד, מנייה אחת, קול אחד".

●   ייעוד הרווחים –הרווחים בבנק הקואופרטיבי שאינם מיועדים לחיזוק העמידות הפיננסית של הבנק מוחזרים לחברים באמצעים שונים כמו הקטנת העמלות או הקטנת מרווחי האשראי בין ההלוואות לפיקדונות.