מי אנחנו

דורון שורר - יו”ר ועד ההנהלה
image

בעל BA בכלכלה ובחשבונאות
ו-MBA במנהל עסקים
(התמחות בבנקאות ומימון)
מהאוניברסיטה העברית
בירושלים. מילא שורה של
תפקידים ציבוריים...

למה עכשיו ?

 

  • חלון הזדמנויות היסטורי וחד פעמי נפתח כעת

  • בנק ישראל תומך, מעודד ומסייע

  • קיימת התלהבות בקרב הציבור

  • צוות ההקמה הכין תכנית אופרטיבית

  • אלפי חברים כבר הצטרפו

מהו בנק קואופרטיבי

  • בנק ששייך לחבריו שהם לקוחותיו

  • בנק בעל השקפת עולם הומאנית

  • בנק האחראי לרווחת לקוחותיו 

  • בנק המציע שירותים בעלות מופחתת

  • בנק ככל בנק מפוקח על ידי בנק ישראל

חדשות...

מטה השטח של אופק מתחיל בהקמת מטות מקומיים

ארבעה מטות שטח הוקמו במהלך החודש האחרון, בהשתתפותם של כשישים חברי אופק. מטה שטח הוא התאגדות של קבוצת חברי אופק המתגוררים בישוב מסויים לצורך חשיבה ופעולה משותפת לטובת קידום אופק. מטרתם המרכזית של מטות השטח שהוקמו היא לחבר בין המטה הארצי של אופק, לבין חברי אופק ברחבי הארץ, וכך לייעל ולשפר גם את התקשורת בין חברי האגודה להנהלה, אך גם להגביר את קצב גיוס החברים, ולמנף את הרשת הרחבה של אלפי חברי אופק בכל הארץ.

קראו עוד

 
תוצאות הבחירות לועד המנהל של אופק

חמשת החברים החדשים בועד המנהל של אופק הם: ד"ר אפרת טולקובסקי, ד"ר רן חכים, אופירה אליאב, אלונה ליפשיץ ומירי בן יהושע.

קראו עוד

 
להיות עם חופשי בארצנו- האספה הכללית של אופק 2014

להקל בדרישות כ-280 חברי אופק הגיעו לממש את זכותם הדמוקרטית באספה הכללית של האגודה. במהלך האספה יצאה קריאה לשר האוצר ולמפקח על הבנקים לעמוד מאחורי הבטחותיהם, להקל בדרישות הרגולטוריות, לנקוט בפעולות אקטיביות על מנת לפתוח את ענף הבנקאות לתחרות ולאפשר לבנק הראשון בבעלות לקוחותיו לקום בישראל.

קראו עוד

 
האספה הכללית של חברי אופק התכנסה אמש במוזיאון א"י

במסגרת האסיפה הכללית שהתכנסה אמש ניתנה לחברי אופק ההזדמנות לממש את זכותם להצבעה כחברים באגודה המקימה את הבנק הראשון בישראל בבעלות לקוחותיו.

קראו עוד

 
תקציב אופק לשנים 2014-2015

תקציב אופק לשנים 2014-2015, יעלה בעוד כשבועיים לאישור חברי אופק באסיפה הכללית של האגודה. התקציב מחולק לשניים, כאשר חלק אחד משקף את תוצאות פעילותה של אופק מתחילת שנת 2014 ועד היום, והחלק השני מהווה תחזית של הוצאות והכנסות אופק למחצית השנייה של שנת 2014, ולשנת 2015.

קראו עוד

 
פורסמו הדו"חות הכספיים של אופק לשנים 2012-2013

לקראת האסיפה הכללית, אופק מזמינה את חבריה לעיין בדו"חות הכספיים של האגודה לשנים 2012-2013. הדו"חות הכספיים הוכנו על ידי האגודה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ("IFRS"), וכן בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות. הדו"חות כוללים אינפורמציה על התנהלותה הכלכלית של אופק בשנתיים האחרונות (2012-2013): נתונים על הוצאות והכנסות, נתונים על הון האגודה, על הוצאות ההנהלה ועל משכורות.

קראו עוד

 
תגובת 'אופק' לטיוטת מסמך ההנחיות להקמת אגודות בנקאיות (בנקים קואופרטיבים) בישראל

מספר עניינים עקרוניים, העולים מתוך טיוטת המתווה לרישוי אגודה בנקאית שפרסם בנק ישראל, נענו על ידי אופק בבקשה לשיקול מחדש. במרכז נייר העמדה של אופק, שהוגש אתמול (31.7.14) לבנק ישראל עומדת הדרישה להון עצמי מינימלי בסך של 75 מיליון ש"ח. לעמדתה של אופק, מדובר בדרישה גבוהה מדי להון עצמי התחלתי, שאיננה מידתית לסל המוצרים והשירותים בהם עוסקת טיוטת vמתווה ואינה עומדת בפרופורציה למקובל בעולם.

קראו עוד

 
ישראל פותחת את הדלת הראשית להקמת בנקים קואופרטיביים

"זה אפשרי" היא האמירה המרכזית של המפקח על הבנקים לאזרחי ישראל במתווה שהוציא השבוע לרישוי אגודה בנקאית. דרישת גיוס הון, לפי המתווה, תכלול סכום הון עצמי של 75 מיליון שקל לאחר הוצאות הקמה ובניכוי יתרת הנכסים הלא כספיים. זאת בשונה מ-100 מיליון דולר הנדרשים מבנק רגיל. כמו כן יחולו התאמות בדרישות רגולטוריות שונות.

קראו עוד

 

הצטרפו אלינו!